Dịch vụ công bố, cấp phép quảng cáo mỹ phẩm

Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. ..

Dịch vụ cấp phép quảng cáo mỹ phẩm

Dịch vụ cấp phép quảng cáo mỹ phẩm

Mỹ phẩm nhập khẩu hay mỹ phẩm sản xuất trong nước đều phải xin Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm hay còn gọi là Giấy Xác Nhận Nội Dung Quảng Cáo trước khi quảng cáo trên website, mạng xã hội, Poster, báo chí, truyền hình" được quy định cụ thể tại Luật Quảng Cáo và Thông tư 09/2015/TT-BYT