DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM CHUẨN GMP

Tư vấn sơ bộ tổng thể

Tư vấn sơ bộ tổng thể

Trao đổi nhu cầu, tư vấn sơ bộ tổng thể, trước khi triển khai đầu tư

Tư vấn về công nghệ

Tư vấn về công nghệ

Tư vấn sử dụng công nghệ, thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng GMP

Thiết kế bản vẽ

Thiết kế bản vẽ

Thiết kế bản vẽ 3D, bản vẽ thi công chi tiết

Quản lý giám sát thi công xây dựng

Quản lý giám sát thi công xây dựng

Tư vấn, giám sát thi công xây dựng, lắp đặt các máy móc thiết bị

Đào tạo huấn luyện GMP

Đào tạo huấn luyện GMP

Dào tạo hướng dẫn sử dụng, huấn luyện thực hành GMP ASEAN

Lập hồ sơ đánh giá CGMP

Lập hồ sơ đánh giá CGMP

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin đánh giá GMP gửi bộ y tế

Tư vấn tư vấn đánh giá CGMP ASEAN

Tư vấn tư vấn đánh giá CGMP ASEAN

Thực hiện đánh giá tổng thể, lên kế hoạch khắc phục các tồn tại. Nộp hồ sơ đánh giá cho cơ quan quản lý